Vuosikokous 2016

Ajankohta: 

Keskiviikko, 20. tammikuu 2016 - 18:00 - 20:00

Paikka: 

Kennelpiirin halli, Simolankatu 2, Lahti

SBY Lahden sääntömääräinen vuosikokous

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus 2015
6. Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkistajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2015
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti 2016
8. Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
9. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyhdistyksen hallitukseen
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!