SBY Lahden vuosikokous 2018

Ajankohta: 

Lauantai, 27. tammikuu 2018 - 16:00 - 18:00

Paikka: 

Lomakeskus Lepola, Lahti

SBY Lahden alaosaston sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Lauantaina 27.1.2018 Lomakeskus Lepolassa, (Sipurantie 32, 15320 Lahti) klo 16-18.

VUOSIKOKOUKSEN ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkistajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokoukselle laadittu esityslista
5. Käsitellään ja hyväksytään toimintakertomus 2017
6. Käsitellään tilikertomus ja toiminnantarkistajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös 2017
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja budjetti 2018
8. Toimitetaan erikseen johtokunnan puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali
9. Valitaan alaosaston edustaja ja hänen varamiehensä pääyhdistyksen hallitukseen
10. Valitaan kaksi (2) tilintarkistajaa ja heille kaksi (2) varamiestä
11. Käsitellään muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!